THÚ NHÂN CHI SỦNG NHĨ VI THƯỢNG

TNCSNVT

(hình chỉ mang tính chất minh họa)

Tác giả: Hoa Lạc Khuynh Ngữ

Thể Loại: xuyên việt, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Phạm Thiên Liên Vũ ( Lucy )

Beta: Phong Đình

Độ dài: 191 chương

       p/s:_ truyện dịch vì mục đích phi thương mại và chưa xin phép tác giả nên các bạn đừng đem đi đâu nhé ^ ^

               _Số là mình một chữ tiếng trung cũng không hiểu nên chém khá nhiều, nếu có sai gì mong các bạn giúp đỡ, mình sẽ chỉnh sửa lại.

Văn án

  Chương 1 -o-O-o- Chương 2 -o-O-o- Chương 3

Chương 4 -o-O-o- Chương 5 -o-O-o- Chương 6 -o-O-o- Chương 7 -o-O-o- Chương 8 -o-O-o- Chương 9

Chương 10 -o-O-o- Chương 11 -o-O-o- Chương 12

Chương 13 -o-O-o- Chương 14 -o-O-o- Chương 15 -o-O-o- Chương 16 -o-O-o- Chương 17 -o-O-o- Chương 18

Chương 19 -o-O-o- Chương 20 -o-O-o- Chương 21

Chương 22 -o-O-o- Chương 23 -o-O-o- Chương 24 -o-O-o- Chương 25 -o-O-o- Chương 26 -o-O-o- Chương 27

Chương 28 -o-O-o- Chương 29 -o-O-o- Chương 30 

Chương 31 -o-O-o- Chương 32 -o-O-o- Chương 33 -o-O-o- Chương 34 -o-O-o- Chương 35 -o-O-o- Chương 36

…….

Advertisements